Cennik

Aby zostać zawodnikiem Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego „Sokół”
Zduńska Wola należy wypełnić deklarację członkowską oraz zapłacić wpisowe
,
a następnie opłacać składki członkowski.

CENNIK


Wpisowe:

  • młodzież – 60 zł / jednorazowo
  • dorośli – 150 zł / jednorazowo

Składki:

  • młodzież – 60 zł na kwartał, płatna kwartalnie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału
  • dorośli – 240 zł płatne za cały rok do końca I kwartału.

Obowiązkowe ubezpieczenie NNW płatne jednorazowo – 30 zł.

Składki można wpłacać na konto klubu:

UWAGA:

NOWY NUMER KONTA

Bank BNP Paribas, Oddział w Zduńskiej Woli

nr rachunku 25 1600 1462 1861 3453 1000 0001

tytułem: Składka członkowska